Köpvillkor - E-handel

Följande villkor gäller för Tomas Monells Trafikskolor AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.

§1 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

§2 Betalning
Betalning görs i samband med beställningen, vilket innebär att du betalar din order direkt med Swish.

§3 Leverans av varor
De varor som du beställt hämtas ut vid respektive trafikskolas kontor mot uppvisande av orderbekräftelse. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

§4 Ångerrätt/retur
1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Tomas Monells Trafikskolor AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Västerviks Trafikskola, Albert Tengers Väg 1, 593 37 Västervik. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon**.**
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras. Vid avbokning av lektion/kurser skall detta ske senast dagen innan kl. 13.00. Om inte så debiteras hela kostnaden.

§7 Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida så godkänner du att Tomas Monells Trafikskolor AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

§8 Reklamation
Om en vara är felaktig eller felexpedierad så ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§9 Lagval och forum Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

Kontaktuppgifter

Västerviks Trafikskola
Albert Tengers väg 1
597 37 Västervik
Org. Nr: 556576-6937
Tele: 0490-12085
Hemsida: www.trafikskolorna.se